Huis- en gedragsregels opgesteld in overleg tussen Ondernemers, Politie en Gemeente

Toegangscontrole

Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u worden gefouilleerd. Beslissingen van een portier zijn bindend.

Kleding

Sommige horecabedrijven stellen eisen aan uw kleding. Voldoet u niet aan die eisen, dan kunnen zij u de toegang ontzeggen.

Camera's

Als u een horecabedrijf bezoekt waar videocamera’s hangen, stemt u ermee in dat opnamen worden gemaakt. Na ongeregeldheden of ongevallen kunnen opnamen aan derden worden getoond.

Ongewenste intimiteiten, racisme, discriminatie

U mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, aan racisme en aan discriminatie.

Verdovende en hallucinaties opwekkende middelen

U mag geen hard- of softdrugs zoals pillen gebruiken. U mag ze zelfs niet op zak hebben. Horecamedewerkers mogen u vragen mee te werken aan fouillering. Weigert u zich te laten fouilleren of wordt u betrapt op bezit of gebruik, dan volgt verwijdering.

Wapens

U mag geen wapens op zak hebben. Ook een groot mes wordt als wapen gezien. Wordt u gesnapt, dan waarschuwen we de politie.

Agressie

Bedreiging, mishandeling en ander vormen van agressie zijn verboden.

Hinderlijk en aanstootgevend gedrag

Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, krijgt een waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering en een ontzegging van de toegang voor een bepaalde tijd.

Consumpties

U bent verplicht een consumptie te bestellen. U mag die consumptie alleen binnen het bedrijf gebruiken of aanverwant terras. Eigen meegenomen consumpties worden afgenomen.

Toiletgebruik

Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere reden is dus niet toegestaan.

Samenscholing

U mag niet hinderlijk samenscholen. Vermoedt een horeca ondernemer een hinderlijke samenscholing dan kan de vermoedelijke deelnemers onmiddellijk de toegang worden ontzegd.

Horeca-eigendommen

U mag eigendommen van de horecaonderneming niet mee naar buiten nemen. Dat geldt ook voor flessen, blikje en glaswerk. Wie beschadigingen veroorzaakt, draait op voor de reparatie of vervanging.

Eigendommen van bezoekers

Wie kleding of ander eigendommen kwijt raakt, kan daarvoor niet de horecaonderneming aansprakelijk stellen

Verloren en gevonden voorwerpen

Als u in een horecagelegenheid een voorwerp vindt dan kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, dan dient u dat bij de ondernemer in te leveren. Gevonden voorwerpen worden na uiterlijk twee weken bij de Politie gedeponeerd. Wie een gevonden voorwerp ophaalt, moet zich kunnen legitimeren.

Rookverbod

Het roken in de horecagelegenheid is verboden. Dit geldt ook voor de toiletten. Een overtreding geconstateerd door Keuringsdienst van Waren a € 300,-- worden direkt verhaald bij de gebruiker.

Legitimatie

Het is mogelijk dat er bij twijfel aan uw leeftijd om een legitimatie wordt gevraagd. De minimale toegangsleeftijd is 16 jaar op de reguliere uitgaansavonden.

Klachten

Heeft u klachten, van welke aard dan ook? Meldt ze onmiddellijk aan een medewerker van het horecabedrijf. Klagen na afloop heeft geen zin.

Overtreding

Als u de huis- en gedragsregels overtreedt, mag u door de horecaondernemer meteen worden verwijderd. Constatering van strafbare feiten wordt ten alle tijden bij de Politie gemeld.


Cafe De Blauwe Engel

Juli 2008